از زندگی‌ات شاهکار بساز 

بدان زندگی مثل امتداد یک ‌خط صاف و بی ‌دغدغه هموار نیست...

زندگی بدون ناهمواری و مشکلات ، 

زندگی نیست ...

دشواری ها نیز عاقبت یک روز می گذرند چه تو از آنها به آسانی بگذری چه به سختی

اما بدان همواره برای هر مشکل بیش از یک راه وجود دارد...

گاهی باید مسیرمان را عوض کنیم ...

گاهی باید با مشکل کنار بیاییم ...

گاهی نیز بر آن غلبه می کنیم ...

منبع : وبلاگ بروبچ باشگاه دیدگاهاز زندگیت شاهکار بساز ... :-)
برچسب ها : گاهی ,زندگی ,گاهی باید