من از چند دسته تو مدرسه ها خیلی بدم میومد

1) اونایی که میگفتن« خانووووووم مشخا رو نیگا نموکونی»

2)اونایی که سر امتحان جغرافیا میگفتن«خانووووووم نشخه رو از تخته بر نمیدارید»

3)اونایی که سر امتحانا مریض میشدن...کثافطااااااااا

4)اونایی که مامانشون معلم بود

5) اونایی که پرسیدن و یاد معلما میاوردن

6)اونایی که تقلب میخواستی بهد عین بختک میافتادن رو برگشون
فعلا همینا ولی یادم افتاد باز میگم

منبع : وبلاگ بروبچ باشگاه دیدگاهبدم میاد
برچسب ها : اونایی